Działalność

W Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy możesz lepiej poznać siebie i swoje możliwości, zasoby jakie posiadasz. Rozwijać zainteresowana, nabywać nowe umiejętności. Nauczyć się jak radzić sobie z problemami z jakimi spotykasz się w życiu codziennym. Odnaleźć i poznać nowe perspektywy życia.

Uwaga:

Rejestr jawny zbiorów danych osobowych do wglądu znajduje się w pokoju nr. 10 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: