Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa jest miejscem w którym, odbywają się zajęcia wg wcześniej ustalonego planu. Uczymy się jak sprawnie i bezpiecznie korzystać z narzędzi komputera. Zgłębiamy świat internetu, poznajemy jego pozytywne aspekty, jak i niebezpieczeństwa które możemy tam spotkać. Mamy odpowiednie programy przy pomocy których tworzymy autorskie kolorowanki, wzory graficzne, dyplomy oraz teksty. Tutaj również powstaje nasza ośrodkowa gazetka DŚDS „SŁONECZKO”. Przygotowujemy artykuły, przerabiamy redagujemy oraz drukujemy. Uczymy się jak pisać krótkie formy urzędowe, listy, ogłoszenia, zaproszenia, życiorysy itp. Robimy plakaty które, nie tylko dekorują naszą sale ale przede wszystkim służą jako pomoce naukowe. Jesteśmy również odpowiedzialni za oglądaną przez Państwa stronę.