Doświadczania świata

Sala Doświadczania Świata jest specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniem wyposażonym w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów przez pobudzenie ich muzyką i efektami świetlnymi. Głównie celem jest stworzenie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby niepełnosprawne.

Systematyczna stymulacja zmysłów w Sali Doświadczania Świata:

  • zwiększa aktywność i motywację do poznania
  • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu,
  • wywołuje zadowolenia i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku,
  • poprawia orientację w schemacie ciała i przestrzeni,
  • przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia,
  • wpływa na rozwój wyższych funkcji: emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.