Sala animacji

Animacja społeczno-kulturalna powstała we Francji w latach 60 tych XX w. i wywodzi się z koncepcji kultury integralnej. Animacja jest metodą aktywizacji społecznej, polega na stosowaniu serii zabiegów wyzwalających twórcze potencjały, pobudzających i motywujących do kreowania działań, integrujących ludzi między sobą a także z otaczającym światem wspomagających rozwój duchowy, autokreację, pobudzających ciekawość poznania i potrzebę tworzenia kultury, wspierających i promujących aktywność kulturalną i społeczną.

Przenosząc to na naszą pracę w ośrodku staramy się aktywizować naszych podopiecznych poprzez różne formy zajęć prowadzone na poszczególnych pracowniach DŚDS.

Zajęcia na pracowni animacji prowadzone z grupą osób niepełnosprawnych z zaburzoną komunikacją werbalną skupiają się głównie na zabawach manipulacyjno-konstrukcyjnych. I tak „zwykłe” budowanie z klocków wpływa na wzrost sprawności i precyzji ruchów, rozwija wytrwałość, wycisza, skupia uwagę a ile przy tym jest śmiechu.

Na sali animacji prowadzone są zajęcia teatralne i taneczne. To tutaj tworzą się nowe spektakle, a grupa SZOK DANCE ćwiczy swoje umiejętności aktorskie.