Sala animacji

 Animacja jest metodą aktywizacji społecznej, polega na stosowaniu serii zabiegów wyzwalających twórcze potencjały, pobudzających i motywujących do kreowania działań, integrujących ludzi między sobą a także z otaczającym światem wspomagających rozwój duchowy, autokreację, pobudzających ciekawość poznania i potrzebę tworzenia kultury, wspierających i promujących aktywność kulturalną i społeczną. Dlatego też stworzenie pracowni animacji w naszym ośrodku było konieczne. 

 

W ramach zajęć w tej pracowni z godnie z planem realizowane są zajęcia mające na celu odreagowywanie stresów związanych z codziennością, integrację z grupą, rozwijanie motywacji i rozwój jednostki:

 - zajęcia animacyjne z wykorzystaniem różnych

   narzędzi animacyjnych (chusta animacyjna,

   kijki do baniek, klocki i kule świecące, balony

   zwykłe i wodne, itp.)

- gry i zabawy (m.in. orientacyjno-porządkowe,

   na czworakach, bieżne, skoczne, rzutne,

   dydaktyczne),

- zajęcia ruchowe i taneczne (ekspresja ciała,

  pantomima, gry teatralne, praca z

  rekwizytem, elementy choreoterapii, elementy

  dramy, ),

- elementy socjoterapii,

- treningi interpersonalne.

Organizowane są zajęcia z zakresu:

- komunikacji

- asertywności

- radzenia sobie ze stresem

- pracy w grupie

- motywacji

- aktywnego spędzania czasu

- arteterapii

Na sali animacji prowadzone są zajęcia teatralne i taneczne. To tutaj tworzą się nowe spektakle, a grupa SZOK DANCE ćwiczy swoje umiejętności aktorskie, budują poczucie własnej wartości, poprawiają sprawność fizyczną, przełamują stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych.

 

20170228_091523.jpg 21930908_932225763591329_1477025902_o.jpg 21931482_932225756924663_86612500_o.jpg

282186004_527390199050929_8547988365995170165_n.jpg 283555375_752475345882448_8001005141117876790_n.jpg 284091022_541675707368084_8855746759750989404_n.jpg

342114088_1317895218764705_7783086694077104328_n.jpg