Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa jest miejscem w którym, odbywają się zajęcia wg wcześniej ustalonego planu. Na pracowni komputerowej prowadzone są treningi edukacyjne, gospodarcze, ekonomiczne, zaradności życiowej, korzystania z nowinek elektronicznych, samoobsługi, umiejętności społecznych, umiejętności praktycznych, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętności spędzania czasu wolnego, trening załatwiania spraw urzędowych. Podczas zajęć podopieczni nabywają i rozwijają kompetencje z zakresu obsługi komputera, korzystania z podstawowych programów komputerowych, bezpiecznego korzystania z Internetu, poczty elektronicznej oraz mediów społecznościowych, Nabywają i rozwijają kompetencje z zakresu bezpieczeństwa i higieny w pracy ze sprzętem elektronicznym. Nabywają i rozwijają kompetencję z zakresu obsługi sprzętu elektronicznego i multimedialnego (m.in. drukarka, aparat fotograficzny, tablet graficzny, telefon komórkowy, tablica interaktywna, pendrive, powerbank, słuchawki mikrofon oraz inne nowinki technologiczne). Dzięki nowinkom technologiczny DŚDS zapobiega negatywnym skutkom izolacji społecznej poprzez spotkania na video czacie. Uczestnicy zajęć nabywają umiejętność korzystania z informacji dostępnych w sieci oraz przetwarzanie ich z uwzględnieniem własności intelektualnych. W ramach zajęć powstaje również ośrodkowa gazetka DŚDS „SŁONECZKO”, która umożliwia wzbogacanie wiedzy, przetwarzanie informacji, angażuje podopiecznych w życie społeczne, podwyższa samoocenę uczestników poprzez widoczne efekty pracy, rozwija odpowiedzialność, systematyczności, skrupulatność, współpracą, oraz  rozwija umiejętności z zakresu korzystanie z komputera i internetu. Dzięki prowadzonym zajęciom korekcyjno-kompensacyjnym, grafomotorycznym, ćwiczeniom manualnym z wykorzystaniem programów komputerowych, tabletów graficznych podopieczni oraz tablicy multimedialnej podopieczni rozwijają zdolności manualnych, oraz usprawniają motorykę. Uczestnicy zajęć wykonują ćwiczenia usprawniające pracę mózgu, percepcję oraz zwiększają możliwości pamięciowe. Rozwijają umiejętności poznawcze oraz wzbogacają wiedzę o świecie i ludziach dzięki grupowym warsztatom prowadzonym w każdy poniedziałek „Świat i ludzie.. Środa na pracowni komputerowej to czas na prowadzenie Treningów umiejętności społecznych dzięki którym podopieczni między innymi nabywają umiejętności związane z percepcją społeczną: umiejętność obserwacji innych, a także interpretowanie ich zachowań, nabywają wrażliwość społeczną, empatia, nabywają znajomość ogólnie przyjętych reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych, korygują nieprawidłowe nawyki i zastępują je nawykami adekwatnymi do sytuacji. Na pracowni komputerowej wykorzystujemy komunikacje alternatywną oraz pracujemy nad umiejętnościami interpersonalnymi w komunikacji werbalnej i niewerbalne. Na pracowni komputerowej prowadzone są zajęcia fotograficzne podczas nich podopieczny uczą się korzystać z aparatu fotograficznego, retuszować i poprawiać wygląd zdjęć. Wykonane zdjęcia służą nam do różnorodnych zadań terapeutycznych. Podopieczni zgłębiają widzę odnoście tworzenia prostych filmów i podstawowego montażu. Zadania pracowni komputerowej często wychodzą poza mury ośrodka ponieważ organizuje gry plenerowe, strategiczno-logiczne oraz treningi społeczne w plenerze. Pracownia komputerowa to różnorodność działań z wykorzystaniem cudów techniki. Odpowiednio wykorzystane sprzęty elektroniczne są bardzo cennym narządzeniem do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Technika coraz bardziej ingeruje w nasze życie dlatego DŚDS dba o to aby podopieczni nabywali wszystkie potrzebne umiejętności do samodzielnego funkcjonowania w dzisiejszych czasach. Jesteśmy również odpowiedzialni za oglądaną przez Państwa stronę. Zachęcamy do obejrzenia filmu przedstawiającego funkcjonowanie naszej pracowni https://www.youtube.com/watch?v=DM4A_Tupky0

Zachęcamy do obejrzenia nagrań stworzonych w ramach zajęć pracowni komputerowej DŚDS:

"Siła jest Kobietą" teledysk DŚDS w Radzyniu Podlaskim z okazji Dnia Kobiet - YouTube

Teledysk Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyniu Podlaskim do utworu "Zaśnieżone miasta" - YouTube

"Bohater Życia Codziennego" - YouTube

Teledysk podopiecznych DŚDS do utworu "Jerusalema" - YouTube

5 urodziny gazetki DŚDS "SŁONECZKO" - YouTube

Wakacyjny teledysk podopiecznych DŚDS do piosenki "IKO IKO - YouTube

Multimedialny wernisaż wystawy zdjęć "KWIECISTE PIĘKNO" - YouTube - efekt warsztatów fotograficznych.

"DŚDS HISTORIA PRAWDZIWA" film DŚDS w Radzyniu Podlaskim - YouTube