Pracownia rehabilitacyjna

Podstawowym celem zajęć na pracowni rehabilitacyjne w naszym Domu jest podnoszenie ogólnej  sprawności fizycznej, psychicznej a także poprawa koordynacji ruchowej oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego naszych uczestników. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w niezbędny sprzęt do przeprowadzania zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej i rekreacji, oraz  do utrzymywania sprawności i kondycji fizycznej.( min. UGUL, rowery stacjonarne, wioślarz, poręcze do nauki i doskonalenia chodu, steper, orbitrek, rotor kończyn górnych, Airbike, bieżnia, drabink, piłki, ciężarki, materace rehabilitacyjne i przybory do ćwiczeń manualnych). Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólno-usprawniające, ćwiczenia manualne, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia korekcyjne, aerobic, ćwiczenia z  elementami integracji sensorycznej, Nordic Walking, gry i zabawy sportowe oraz spacery. Podopieczni mają również  możliwość korzystania z masażu  leczniczego przy pomocą mat masujących. Podczas zajęć ruchowych prowadzone są również treningi  z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia, organizacji aktywnego spędzania czasu wolnego poza ośrodkiem. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych uczestników. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego opracowany przez fizjoterapeutę z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Zajęcia na sali rehabilitacyjnej obejmują wszystkich uczestników i odbywają się według ustalonego harmonogramu.