Sala animacji

 Animacja jest metodą aktywizacji społecznej, polega na stosowaniu serii zabiegów wyzwalających twórcze potencjały, pobudzających i motywujących do kreowania działań, integrujących ludzi między sobą a także z otaczającym światem wspomagających rozwój duchowy, autokreację, pobudzających ciekawość poznania i potrzebę tworzenia kultury, wspierających i promujących aktywność kulturalną i społeczną. Dlatego też stworzenie pracowni animacji w naszym ośrodku było konieczne. 

 

W ramach zajęć w tej pracowni z godnie z planem realizowane są zajęcia mające na celu odreagowywanie stresów związanych z codziennością, integrację z grupą, rozwijanie motywacji i rozwój jednostki:

 - zajęcia animacyjne z wykorzystaniem różnych

   narzędzi animacyjnych (chusta animacyjna,

   kijki do baniek, klocki i kule świecące, balony

   zwykłe i wodne, itp.)

- gry i zabawy (m.in. orientacyjno-porządkowe,

   na czworakach, bieżne, skoczne, rzutne,

   dydaktyczne),

- zajęcia ruchowe i taneczne (ekspresja ciała,

  pantomima, gry teatralne, praca z

  rekwizytem, elementy choreoterapii, elementy

  dramy, ),

- elementy socjoterapii,

- treningi interpersonalne.

Organizowane są zajęcia z zakresu:

- komunikacji

- asertywności

- radzenia sobie ze stresem

- pracy w grupie

- motywacji

- aktywnego spędzania czasu

- arteterapii

Na sali animacji prowadzone są zajęcia teatralne i taneczne. To tutaj tworzą się nowe spektakle, a grupa SZOK DANCE ćwiczy swoje umiejętności aktorskie, budują poczucie własnej wartości, poprawiają sprawność fizyczną, przełamują stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych.